4 ชวนเพื่อนมาเล่นกับเรารับโบนัสสูงสุด 1000 บาท

รายละเอียด 

-ผู้แนะนำสามารถถอนโบนัสออกได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำ มียอดการเล่นหมุนเวียน  8 เท่าของ
ยอดฝากครั้งแรก